Föreläsningar

Vi har de senaste 16 åren hållit mer än 150 föreläsningar för provtagande personal i Sverige och utomlands.
 
Föreläsning torsdagen den 26 mars.
2020-03-17 Pga Coronaviruspandemin är föreläsningen inställd. 
Ev. datum för ny föreläsning meddelas senare. 

Vi håller i vår en heldagsföreläsning i Stockholm om barnprovtagning.
  
Föreläsningen vänder sig till dig som är biomedicinsk analytiker, sjuksköterska eller undersköterska och tar blodprover på barn och/eller vuxna.
 
Tid: Torsdagen den 26 mars klockan 9.00-16.30 inklusive lunch- och kaffepauser
Plats: Vårdförbundets föreläsningssal, Adolf Fredriks Kyrkogata 11, bottenvåningen, Stockholm

 
Vår föreläsning är erfarenhetsbaserad och handlar om:

  • patientbemötande med fokus på barnet som patient
  • olika provtagningssätt
  • preanalys
  • smärta och smärtlindring
  • provtagningens tre faser
  • teamarbete
  • svårigheter vid provtagning
  • olika patientfall (olika åldrar)
  • samt hur vi förbereder och tar prover på stickrädda barn.

Vi ger också tips om utrustning och material vi använder.
 
Tid finns för frågor.  

  
Pris
2 400 kronor plus moms. I priset ingår även ett exemplar av vår bok 
"Inte bara ett stick - Förberedelsebok inför blodprovtagning".
I priset ingår förmiddags- och eftermiddagskaffe. 
Lunch ingår inte.

 
Anmälan
Anmäl dig senast den 19 mars till info@intebaraettstick.se
Ange namn, mobilnummer, fakturaadress samt ev. allergier.
Observera att anmälan är bindande.