Föreläsningar

Vi har de senaste 16 åren hållit mer än 150 föreläsningar för provtagande personal i Sverige och utomlands.
 
Föreläsningen vänder sig till dig som är biomedicinsk analytiker, sjuksköterska eller undersköterska och tar blodprover på barn och/eller vuxna.
  
Vår föreläsning är erfarenhetsbaserad och handlar om:

  • patientbemötande med fokus på barnet som patient
  • olika provtagningssätt
  • preanalys
  • smärta och smärtlindring
  • provtagningens tre faser
  • teamarbete
  • svårigheter vid provtagning
  • olika patientfall (olika åldrar)
  • samt hur vi förbereder och tar prover på stickrädda barn.

Vi ger också tips om utrustning och material vi använder.
 
Tid finns för frågor.  


Meddelande 2021-10-28:  
Höstens planerade föreläsning i Stockholm är tyvärr inställd pga lokalproblem. Vi hoppas kunna planera en föreläsning under våren 2022. Datum meddelas senare.