Föreläsningar

Vi har de senaste 16 åren hållit mer än 170 föreläsningar för provtagande personal i Sverige och utomlands.
 
Den 23 september 2022 hölls den sista föreläsningen.
Bolaget kommer att upphöra med sin verksamhet vid årsslutet 2022.


Föreläsningen vände sig till dig som är biomedicinsk analytiker, sjuksköterska eller undersköterska och tar blodprover på barn och/eller vuxna.

  
Vår föreläsning är erfarenhetsbaserad och handlar om:

  • patientbemötande med fokus på barnet som patient
  • olika provtagningssätt
  • preanalys
  • smärta och smärtlindring
  • provtagningens tre faser
  • teamarbete
  • svårigheter vid provtagning
  • olika patientfall (olika åldrar)
  • samt hur vi förbereder och tar prover på stickrädda barn.

Vi ger också tips om utrustning och material vi använder.
 
Tid finns för frågor.