Föreläsningar

Vi har de senaste 16 åren hållit mer än 170 föreläsningar för provtagande personal i Sverige och utomlands.
 
Föreläsning den 23 september 2022.

Vi håller i höst troligen den sista heldagsföreläsningen om barnprovtagning i Stockholm.

Föreläsningen vänder sig till dig som är biomedicinsk analytiker, sjuksköterska eller undersköterska och tar blodprover på barn och/eller vuxna.

Tid
Fredagen den 23 september 2022 kl. 9.00 - 16.30 inklusive lunch- och kaffepauser.
Plats
Vårdförbundets föreläsningssal, Adolf Fredriks Kyrkogata 11.

  
Vår föreläsning är erfarenhetsbaserad och handlar om:

  • patientbemötande med fokus på barnet som patient
  • olika provtagningssätt
  • preanalys
  • smärta och smärtlindring
  • provtagningens tre faser
  • teamarbete
  • svårigheter vid provtagning
  • olika patientfall (olika åldrar)
  • samt hur vi förbereder och tar prover på stickrädda barn.

Vi ger också tips om utrustning och material vi använder.
 
Tid finns för frågor.

Pris
2400 kronor plus moms. I priset ingår även ett exemplar av vår bok "Inte bara ett stick - Förberedelsebok inför blodprovtagning". I priset ingår förmiddags - och eftermiddagskaffe. Lunch ingår inte.

Anmälan
Anmäl dig senast den 31 augusti 2022 till info@intebaraettstick.se
Ange namn, mobilnummer och fakturaadress.
Observera att anmälan är bindande.