Inte bara ett stick - Förberedelsebok inför blodprovtagning

 

Förberedelseboken riktar sig till barn, föräldrar och provtagare.

Boken ska användas av provtagare för att förbereda och lugna barn och föräldrar inför blodprovtagning. Det är viktigt att provtagaren informerar och förklarar hela provtagningsförloppet för barn och föräldrar.

 

Genom att titta på de autentiska bilderna får man följa fem barn i olika åldrar, från 6 veckor till 12 år, som tar blodprover på olika sätt, både venöst och kapillärt.

Det är viktigt att det skapas tillit och förtroende mellan provtagaren och famijen så att provtagningen blir ett positivt minne. När den första blodprovtagningen blir en lugn och harmonisk upplevelse för alla inblandade ökar chansen att kommande provtagningar också blir det.

 

Boken är ett nytt verktyg som hjälper provtagare att leva upp till FN:s barnkonvention.

 

Beställ boken 

Information om hur du beställer boken finns under Kontakt.

Pris: 320 kronor exklusive moms och frakt inom Sverige

ISBN: 978-91-633-9057-9